Kamera termowizyjna

Kamera termowizyjna

 

Sprawdź dom kamerą termowizyjną. Jak przebiegają badania termowizyjne?

Miejsca, przez które ciepło ucieka z domu, można wykryć podczas badań termowizyjnych. Potrzebny będzie do tego fachowiec z kamerą termowizyną. Zobacz, jak przebiegają takie badania.

Badania
Badania termowizyjne cieszą się w budownictwie coraz większą popularnością. Jest to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi diagnostyki cieplnej budynków obejmującej badania ich obudowy termicznej i instalacji wewnętrznych, lokalnych źródeł ciepła, zawilgocenia przegród oraz infiltracji powietrza przez nieszczelności przegród.

Kiedy warto zrobić badania termowizyjne
W nowo wybudowanym domu badania mogą posłużyć do sprawdzenia ciągłości ocieplenia ułożonego w dachu. Robi się je bezpośrednio po ociepleniu połaci, ale jeszcze przed osłonięciem wełny od strony poddasza. W razie konieczności łatwo jest dokonać poprawek. Kolejnym dobrym na to momentem jest kontrolne uruchomienie wszystkich instalacji. Jednak w większości wypadków inwestorzy decydują się na termowizję dopiero podczas zamawiania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Zakończenie budowy często wypada późną jesienią, w sezonie grzewczym – co sprzyja podjęciu takiej decyzji. Termowizja jest pomocna także w budynkach już zamieszkanych, jeżeli występują uciążliwości eksploatacyjne: zawilgocenia ścian, niekomfortowe przedmuchy wokół stolarki okiennej, brak komfortu cieplnego, niesprawność wentylacji naturalnej, niezrozumiale wysokie zużycie energii na cele grzewcze. To dobre narzędzie do skontrolowania poprawności prac związanych z modernizacją budynku.

 

Jak interpretować wyniki
Nie należy się sugerować samymi barwami obrazka termowizyjnego. Trzeba uwzględnić wartości liczbowe mierzonej temperatury oraz warunki, w których dokonano pomiaru. Na przykład gęste chmury są względnie ciepłe (zimą mają temperaturę o mniej więcej 3°C niższą niż powietrze), ich temperatura jest podobna do tej, którą ma powierzchnia gruntu. Natomiast bezchmurne niebo jest względnie zimne (zimą ma mniej więcej 25°C mniej niż powietrze), dlatego sprzyja powstawaniu efektu „cienia cieplnego”. Na wynik badań ma również wpływ kąt, pod jakim jest usytuowana kamera względem analizowanej powierzchni. Od tego kąta zależą wartości współczynników emisyjności e oraz odbicia r, które wprowadza się do oprogramowania kamery. Wraz ze zmniejszaniem kąta widzenia kamery zmniejsza się współczynnik emisyjności e i jednocześnie rośnie współczynnik odbicia r. Skutkiem jest to, że wraz ze zmniejszaniem kąta widzenia kamera w coraz większym stopniu widzi obraz termalny odbicia w obserwowanej powierzchni.

Najlepsza pora na termowizję
Dobrze, aby w czasie trwania badań oraz 2-3 dni wcześniej pogoda była w miarę stabilna. Wykonuje się je od wewnątrz i z zewnątrz budynku. Nie powinno się prowadzić badań na zewnątrz, jeśli prędkość wiatru przekracza 2 m/s. Silny wiatr wychładza powierzchnie ścian, maskując ewentualne sygnały występowania mostków cieplnych. Czynnikiem sprzyjającym badaniom jest długotrwałe i intensywne zachmurzenie. Jeżeli wykonuje się badania przy bezchmurnym niebie, należy to uwzględnić podczas interpretowania termogramów. Bezchmurne niebo oznacza zazwyczaj duże tempo zmian temperatury w ciągu dnia i nocy. Niektóre elementy budynku (na przykład wystające belki konstrukcji dachowej albo betonowe filary) mają na tyle dużą bezwładność cieplną, że ich temperatura zmienia się dużo wolniej niż temperatura powietrza. Na wieczornych termogramach widać względnie wysoką temperaturę tych elementów, co może być mylnie zinterpretowane jako wady.